W marcu nasza szkoła wzięła udział w konkursie organizowanym przez  Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu pod nazwą „Nasz pomysł na ochronę środowiska” VI edycja – Dbam o środowisko

Celem konkursu była edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr występujących w otaczającym nas świecie.

Konkurs polegał na przygotowaniu przez trzyosobowy zespół uczniów pochodzących z jednej szkoły kalendarza na rok 2022 propagującego zachowania proekologiczne przyczyniające się do ochrony środowiska na terenie Województwa Wielkopolskiego.

W naszej szkole kalendarz przygotowali: Aleksandra Patan, Paulina Kaczmarek oraz Łukasz Połka z klasy IV technikum ekonomicznego (wychowawca – pani Elżbieta Kondrat). Wykazali się oni pomysłowością oraz ogromnym zaangażowaniem.

23 czerwca odbyła się uroczysta gala w wersji on-line,  podczas której uczniowie naszej szkoły otrzymali I wyróżnienie oraz nagrody rzeczowe – tablety dla każdego z uczestników i  nagrodę finansową dla szkoły w wysokości 2 500 złotych.

GRATULUJEMY!!!