Dnia 23 października 2020r. odbyły się szkolne zawody I stopnia XLVII Olimpiady Technicznej , organizowanej corocznie przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT z siedzibą w Warszawie.

Celem Olimpiady jest stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa, budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół zainteresowania techniką, rozwijanie predyspozycji technicznych, rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw społecznych uczniów, a także współdziałanie nauczycieli szkół z nauczycielami akademickimi z wiodących, krajowych uczelni technicznych w procesie kształcenia i wychowania młodzieży.

Ze względu na pandemię w tym roku zawody rozegrane zostały na platformie internetowej. Naszą szkołę reprezentowało trzech uczniów klasy trzeciej Technikum Mechanicznego.

Z ogromną radością informuję, że do zawodów okręgowych II stopnia awansowali Krystian Fabian i Mikołaj Ceglarek. Gratulacje!

Zawody okręgowe planowane są na  7 stycznia 2021 roku. W tym etapie trzeba będzie rozwiązać 2 zadania spośród 3-ech w wybranej grupie tematycznej (mechaniczno-budowlanej lub elektryczno-elektronicznej).

Trzymajmy kciuki za chłopaków!