W marcu nasza szkoła wzięła udział w konkursie organizowanym przez  Departament Środowiska oraz Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Konkurs nosił nazwę „Nasz pomysł na ochronę środowiska” VII edycja – Wpływ zanieczyszczeń na środowisko i nasze zdrowie. 

Celem konkursu były edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla wspólnych dóbr występujące w otaczającym nas świecie. 

Konkurs polegał na przygotowaniu przez trzyosobowy zespół uczniów, pochodzących z jednej szkoły, fotoksiążki obrazującej wpływ zanieczyszczenia na środowisko i nasze zdrowie. Dzięki temu przedstawiono aktualny stan środowiska wraz z propozycją zmian, które można by wprowadzić. 

W naszej szkole pracę przygotowali: Sonia Borówka i Karolina Nyćkowiak z klasy III technikum ekonomicznego oraz Maksymilian Sabaturski z klasy III technikum informatycznego. Uczniowie wykazali się pomysłowością oraz ogromnym zaangażowaniem. 

15 czerwca odbyła się uroczysta gala w Poznaniu, podczas której uczniowie naszej szkoły otrzymali III wyróżnienie oraz nagrody rzeczowe.  

GRATULUJEMY!!! 

Red.: Elżbieta Kondrat