Technikum

ekonimiczna-logo

Technik ekonomista

Informacja ogólne

Świat ekonomii i codzienna aktywność współczesnego człowieka wzajemnie się przenikają. Inflacja, oprocentowanie kredytu, kurs walut czy stopa bezrobocia to tylko niektóre z pojęć ekonomicznych, które wywierają wpływ na życie wszystkich obywateli. Nauka w zawodzie technik ekonomista pozwala lepiej zrozumieć, a później praktycznie wykorzystać wiedzę z dziedziny szeroko rozumianego życia gospodarczego.

W cyklu kształcenia uczeń zdobywa wiadomości i umiejętności podczas praktyki zawodowej i nauki następujących przedmiotów zawodowych:

• przedsiębiorca w gospodarce rynkowej,
• statystyka i analiza ekonomiczna,
• język obcy zawodowy w branży ekonomicznej,
• rachunkowość finansowa,
• działalność przedsiębiorstwa,
• kadry i płace,
• biuro rachunkowe,
• praktyki zawodowe.

W trakcie nauki zdobywasz kwalifikacje:
AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.
AU.36.Prowadzenie rachunkowości.

które potwierdzają twoje umiejętności do:

 • podjęcia pracy w każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym, handlowym, usługowym, bankach i zakładach budżetowych,
 • zorganizowania, rejestracji i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa,
 • wykonywania pracy usługowej dla innych przedsiębiorstw nb. w biurach rachunkowych,
 • obsługi programów finansowo-księgowych oraz kadrowo-płacowych,
 • rozumienia zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej np. giełdy papierów wartościowych, funduszy inwestycyjnych, banków itp.

Po ukończeniu szkoły otrzymujesz:
Dyplom w zawodzie technik ekonomista potwierdzający uzyskane kwalifikacje zawodowe oraz Europass w języku polskim i angielskim.

Patronat nad klasą obejmuje Nowotomyska Izba Gospodarcza.

Projekty unijne
W ramach realizowanych projektów będziesz mógł odbyć zajęcia specjalistyczne w laboratoriach Politechniki Poznańskiej, staże zawodowe w czasie wolnym od nauki oraz podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe kończąc kurs obsługi oprogramowania SAP.

Absolwent szkoły zdobywa pełne wykształcenie zawodowe i ogólne, co pozwala na zdanie matury i ubieganie się o przyjęcie na dowolnie wybrane studia.

Dla podejmujących naukę w roku szkolnym 2019/20 cykl kształcenia trwa:

 • dla absolwentów gimnazjum – 4 lata
 • dla absolwentów szkoły podstawowej – 5 lat.
informatyka-logo

Technik informatyk

Informacja ogólne

Informatyka to podstawa funkcjonowania gospodarki i biznesu, tak w Polsce jak i na całym świecie. Zajmuje się ona przetwarzaniem informacji, których to mamy coraz więcej, dzięki urządzeniom generującym dane. Ponadto obejmuje ona swoim zakresem programowanie aplikacji, projektowanie systemów informatycznych oraz korzystanie z systemów komputerowych. Informatyka ma znaczący wpływ na rozwój innych nauk, na przemysł i nowoczesną technologię, na rolnictwo, ekonomię, kształcenie, a także na poszerzanie granic pojmowanie wszechświata.

W cyklu kształcenia uczeń zdobywa wiadomości i umiejętności podczas praktyki zawodowej i nauki następujących przedmiotów zawodowych:

• systemy operacyjne,
• urządzenia techniki komputerowej,
• sieci komputerowe,
• witryny i aplikacje internetowe,
• systemy baz danych,
• język angielski w branży informatycznej,
• diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej,
• administracja sieciowymi systemami operacyjnymi,
• projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych,
• administracja bazami danych,
• programowanie aplikacji internetowych,
• praktyki zawodowe.

W trakcie nauki zdobywasz kwalifikacje:
EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.
EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

które potwierdzają twoje umiejętności do:

 • tworzenia i obsługiwania programów komputerowych,
 • dostosowywania aplikacji do potrzeb firmy,
 • obsługiwania komputerów typu PC z wykorzystaniem gotowych pakietów oprogramowania użytkowego i narzędziowego,
 • projektowania baz danych i ich oprogramowania aplikacyjnego,
 • administrowania baz danych i systemów przetwarzania informacji,
 • konfigurowania sprzętu i oprogramowania komputerowego,
 • zarządzania systemami operacyjnymi,
 • nadzorowania funkcjonowania sieci komputerowych.


Po ukończeniu szkoły otrzymujesz:
Dyplom w zawodzie technik informatyk potwierdzający uzyskane kwalifikacje zawodowe oraz Europass w języku polskim i angielskim.

Projekty unijne
W ramach realizowanych projektów będziesz mógł odbyć zajęcia specjalistyczne w laboratoriach Politechniki Poznańskiej, staże zawodowe w czasie wolnym od nauki oraz podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe kończąc kurs obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.

Absolwent szkoły zdobywa pełne wykształcenie zawodowe i ogólne, co pozwala na zdanie matury i ubieganie się o przyjęcie na dowolnie wybrane studia.

mechaniczna-logo

Technik mechanik

Informacja ogólne

W ostatnich latach w przemyśle pojawiło się wiele nowoczesnych technologii, co spowodowało zmianę charakterystyki zawodowej technika mechanika. Wprowadzono wiele nowych kwalifikacji w tym zawodzie. Rozwój technik komputerowych spowodował zmiany w metodach projektowania i sposobach obróbki metali, tworzyw sztucznych oraz drewna. Obecnie na rynku pracy istnieje duże zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowana kadrę techniczną. W szczególności dotyczy to operatorów maszyn sterowanych numerycznie oraz specjalistów komputerowego wspomagania projektowania, programowania i wytwarzania CAD/CAM/CAE.

W cyklu kształcenia uczeń zdobywa wiadomości i umiejętności podczas praktyki zawodowej i nauki następujących przedmiotów zawodowych:

• podstawy konstrukcji maszyn / rysunek techniczny, mechanika techniczna /
• podstawy sterowania i regulacji maszyn / mechatronika /
• technologia obróbki skrawaniem / zajęcia teoretyczne i praktyczne /
• podstawy technik wytwarzania
• organizacja procesów produkcji,
• działalność gospodarcza w branży mechanicznej,
• język obcy w branży mechanicznej,
• konstrukcje maszyn / projektowanie i zapis konstrukcji w programie Solid Edge – aplikacja grupy MCAD
• programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie
• procesy produkcji / konstruowanie procesów technologicznych /
• techniki wytwarzania / zajęcia praktyczne /
• praktyki zawodowe.

W trakcie nauki zdobywasz kwalifikacje:

MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających
MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

które potwierdzają twoje umiejętności do:

 • programowania, przygotowania i użytkowania obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie CNC Computerized Numerical Control do planowanej obróbki,
 • wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach zgodnie z wymaganiami dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej,
 • montażu i obsługi maszyn i urządzeń
 • organizacji i nadzoru procesów produkcji.


Po ukończeniu szkoły otrzymujesz:
Dyplom w zawodzie technik mechanik potwierdzający uzyskane kwalifikacje zawodowe oraz Europass w języku polskim i angielskim.

Patronat nad klasą obejmuje AESCULAP CHIFA w Nowym Tomyślu. Porozumienie obejmuje m.in.

 • realizację przedmiotów w kształceniu zawodowym na terenie zakładu Aesculap Chifa w nowocześnie wyposażonych warsztatach szkolnych i działach produkcyjnych,
 • wyposażenie uczniów w firmowe ubrania robocze,
 • wyposażenie uczniów w komplet podręczników do przedmiotów zawodowych,
 • prowadzenie zajęć specjalistycznych z uczniami przez inżynierów konstruktorów i technologów Aesculap Chifa,
 • gwarancję zatrudnienia dla co najmniej 3 uczniów wg kryteriów ustalonych przez zakład.

Projekty unijne
W ramach realizowanych projektów będziesz mógł odbyć zajęcia specjalistyczne w laboratoriach Politechniki Poznańskiej, staże zawodowe w czasie wolnym od nauki oraz podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe zdobywając uprawnienia spawalnicze.

Absolwent szkoły zdobywa pełne wykształcenie zawodowe i ogólne, co pozwala na zdanie matury i ubieganie się o przyjęcie na dowolnie wybrane studia.

Dla podejmujących naukę w roku szkolnym 2019/2020 cykl kształcenia trwa:

 • dla absolwentów gimnazjum – 4 lata
 • dla absolwentów szkoły podstawowej – 5 lat.