Dnia 05 września 2022r. na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu odbyła się uroczystość otwarcia zmodernizowanych hal warsztatowych i pracowni technicznych. Była ona w sposób bezpośredni związana z finalizacja projektu o nazwie: „Modernizacja i doposażenie infrastruktury na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego”. Była jednocześnie formą zwieńczenia wieloletnich starań przedstawicieli dyrekcji oraz kadry pedagogicznej, którzy z wielką determinacją zabiegali o to, aby proces edukacji w klasach o profilu ekonomicznym, informatycznym oraz mechanicznym mógł być prowadzony w warunkach pozwalających osiągać uczniom maksymalny poziom rozwoju intelektualnego i pełnię kwalifikacji zawodowych. To właśnie z tego powodu ukończenie prac renowacyjnych w obrębie pracowni technicznych i hal warsztatowych było dla społeczności Zespołu Szkół nr 1 niezwykle radosnym wydarzeniem, a uroczystość otwarcia zaszczyciło swoją obecnością wielu znakomitych gości, między innymi członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego – pan Jacek Bogusławski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – pan Jakub Rutnicki, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Lesznie – pan Tadeusz Waczyński, Starosta i Wicestarosta Nowotomyscy – panowie Andrzej Wilkoński oraz Marcin Brambor, zastępca Burmistrza Nowego Tomyśla – pani Grażyna Pogonowska,  a także przedstawiciele władz samorządowych różnego szczebla, służb mundurowych, inspektoratu, oświaty i kultury, lokalnego przemysłu oraz gospodarki, emerytowani pracownicy szkoły. W swych wystąpieniach wszyscy zgodnie podkreślali, że finalizacja trwającego od września 2020 roku projektu stwarza pracownikom szkoły warunki edukacji na miarę XXI wieku. Potwierdza ów fakt dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu – pan Łukasz Frański, który jednocześnie dodaje, że modernizacja hal warsztatowych oraz pracowni technicznych umożliwia szkole realizację zadań na niespotykaną dotychczas w powiecie nowotomyskim skalę. Rozmach całego przedsięwzięcia obrazują bowiem liczby: całkowita wartość inwestycji – 7 318 412,42 zł; wartość wyposażenia pracowni ekonomicznych, informatycznych oraz mechanicznych – nieco ponad 1 000 000 złotych. Są one nie tylko świadectwem zainwestowanych w projekt środków finansowych. Stanowią jednocześnie ogromną szansę, dzięki której Zespół Szkół nr 1, który dziś uchodzi za lidera w kształceniu zawodowym na terenie powiatu nowotomyskiego, już wkrótce może stać się znaczącym ośrodkiem edukacji tego typu w skali regionu.