Na stronie http://www.zs1-nt.pl/egzamin-maturalny/ zamieszczone zostały listy maturzystów zdających dany egzamin we wskazanej sali.

Dla poszczególnych sal wyznaczono odpowiednie wejścia, tj:

  • sala nr 1 – wejście od ul. Musiała, (FURTKA)
  • sala nr 2 – wejście od ul. Musiała (BRAMA WJAZDOWA),
  • sala nr W3,W4,W10, W17, W19,W20,W21, W22 – wejście od ul. Musiała (FURTKA – kierunek budynek warsztatów),
  • sala nr 6,7,28, 29,40 – wejście od ul. E. Sczanieckiej.

Wszyscy przystępujący do egzaminu maturzyści zobowiązani są zachować reguły bezpieczeństwa zawarte w Instrukcji bezpieczeństwa dla absolwentów http://www.zs1-nt.pl/instrukcja-bezpieczenstwa-dla-absolwentow/    (zakryte usta i nos, zachowanie 1,5 m odległości, dezynfekcja rąk, własne przybory do pisania, linijka, cyrkiel, kalkulator itd.).

Wpuszczanie do sal na sesję poranną rozpocznie się o godzinie 8:00, a na sesję popołudniową o 13:00.

Egzamin maturalny rozpoczyna się o 9:00 w sesji porannej i o 14:00 w sesji popołudniowej.

Bardzo prosimy o przybycie z zapasem czasowym.