Ważne informacje

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 przypominamy najważniejsze informacje:

1) rekrutacja do szkół ponadpodstawowych z Powiatu Nowotomyskiego odbywa się poprzez elektroniczny system naboru Vulcan dostępny pod adresem: https://powiatnowotomyski.edu.com.pl,

2) termin składania wniosków rozpoczyna się 15 czerwca 2020 r. i trwa do 10 lipca 2020 r.,

3) wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: rekrutacja@zs1-nt.pl,

4) zapytania w sprawie rekrutacji proszę kierować na adres: rekrutacja@zs1-nt.pl,  

5) osobą do kontaktu w sprawie rekrutacji jest p. Wioletta Łamaszewska, tel. 61 44 233 98.