W piątek 10.05.2024r. uczniowie klasy 2LO3 i 2 TE, udali się do Poznania, aby wziąć udział w wykładach, organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji UAM.

Co roku mamy okazję brać udział w zajęciach o różnorodnej tematyce z zakresu prawa, w ramach umowy współpracy zawartej w 2015 roku pomiędzy naszą szkołą a WPiA UAM w Poznaniu. Tym razem, podczas wykładu pt. Prawo cywilne jako warunek konieczny funkcjonowania społeczności ludzkiej, prowadzonego przez prof. UAM dr hab. Krzysztof Mularskiego, uczniowie zgłębiali historię i rolę prawa cywilnego. Przez większość roku szkolnego, na zajęciach z ww. klasami, omawiane były zagadnienia właśnie z zakresu prawa cywilnego, a więc temat był podsumowaniem dotychczas zdobytej wiedzy. 

Uczestnicy mogli ponownie przekonać się, że choć początkowo niesformalizowane, towarzyszy nam ono od zawsze i jego znajomość jest nieodzowna w codziennym funkcjonowaniu i rożnych relacjach międzyludzkich.  


Red. Anna Nyćkowiak