Zamówienia do 130 000 zł

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu: „Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu” w ramach Działania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

SIWZ + załączniki – pobierz

Zapytania ofertowe

Część 3: Kurs projektowania w SOLID EDGE

Pytanie 1

Czy oprogramowanie, na którym prowadzone będą zajęcia zapewnia Zamawiający
czy Wykonawca?

Odp.

Legalne oprogramowanie do prowadzenia kursu zapewnia Wykonawca.

Pytanie 2

Czy Zamawiający zechce wprowadzić zapis, aby uczestnicy kursu zostali wyposażeni przez Wykonawcę w legalne oprogramowanie na jakim prowadzony będzie kurs na czas nie krótszy
niż 6 miesięcy?

Odp.

     Tak, zamawiający wymaga aby wykonawca zapewnił wszystkim uczestnikom kursu materiały dydaktyczne oraz legalną wersję     oprogramowania na jakim prowadzone będą zajęcia na czas nie krótszy niż 6 miesięcy.

Pytanie 3

Czy Zamawiający zechce rozważyć uzupełnienie wymagań dotyczących wydania zaświadczenia
o ukończeniu kursu?

Odp.

Wykonawca jest zobowiązany wydać certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności wystawiony przez producenta lub Autoryzowany Ośrodek Szkolenia (autoryzacja producenta oprogramowania) dla oprogramowania, na którym prowadzone będą zajęcia.

Pytanie 4

Czy Zamawiający uważa za niezbędne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)?

Odp.

Tak. 

  • Informacja o udzieleniu zamówienia – zobacz załącznik:

Informacja-o-udzieleniu-zamówienia..pdf

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu: „Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu” w ramach Działania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – II postępowanie. 

  1. Zaproszenie do składania ofert
  2. Informacja o udzieleniu zamówienia
  3. Załączniki

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu „Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu” w ramach Działania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego   – III postępowanie

  1. Zaproszenie do składania ofert
  2. Załączniki
  3. Informacja o udzieleniu zamówienia