Drodzy Rodzice i Uczniowie, 

uprzejmie informuję, że Powiat Nowotomyski zakupił laptopy w ramach projektu grantowego „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Założeniem projektu jest bezpośrednie wsparcie najbardziej potrzebujących uczniów, którzy z powodu braków sprzętowych mają obecnie trudności z realizacją zajęć w formie zdalnej. Laptopy są udostępniane uczniom na zasadzie wypożyczenia, a po powrocie do normalnego systemu nauczania, zakupiony sprzęt będzie mógł być wykorzystywany w naszej szkole na potrzeby prowadzenia zajęć lub wspomagania pracy z uczniami objętymi nauczaniem indywidualnym. 

Rodziców lub pełnoletnich uczniów zainteresowanych wypożyczeniem laptopów prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły – tel. 61 44 233 98. 

Z poważaniem

Łukasz Frański – dyrektor Zespołu Szkół nr 1w Nowym Tomyślu