Dnia 12 stycznia 2022r. opublikowana została lista najlepszych liceów i techników w naszym kraju. Dwudziesta czwarta edycja prestiżowego rankingu, przygotowanego przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, wzbudza jak zawsze wielkie emocje nie tylko w gronie dyrektorów szkół, ale także nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców, którzy dzięki publikacji otrzymują rzetelną ocenę efektów swojej pracy. 

W ramach „Rankingu 2022” analizie poddano wyniki 1256 liceów ogólnokształcących i 1165 techników. Kapituła, oceniając jakość kształcenia szkół o profilu ogólnokształcącym, wykorzystała trzy podstawowe kryteria: wyniki matur z zakresu przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych, a także sukcesy w olimpiadach. W przypadku techników uwzględnia się, poza wskazanymi powyżej kryteriami, również wyniki egzaminu zawodowego. 

W zaszczytnym gronie wyróżnionych w 2022r. szkół znalazły się, po raz kolejny, Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika oraz Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica, wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu. Dzięki sumiennej i efektywnej pracy absolwentów i ich nauczycieli Technikum zostało sklasyfikowane na 13. miejscu w Wielkopolsce, co zaowocowało przyznaniem „Srebrnej Tarczy”, natomiast Liceum Ogólnokształcące uplasowało się na 83. miejscu, co poskutkowało wyróżnieniem w postaci „Brązowej Tarczy”. Społeczność Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu ma więc ogromne powody do zadowolenia, ponieważ po raz kolejny okazała się bezkonkurencyjna w Powiecie Nowotomyskim. Można więc uznać, że „Kopernik” i „Staszic” wiodą prym w regionie, chlubnie go reprezentując oraz udowodniając, że obrane kierunki kształcenia są skutecznie realizowane, co stanowi jednocześnie źródło nieustającego prestiżu.