We wrześniu ubiegłego roku przystąpiliśmy do udziału w całorocznym programie certyfikacyjnym „Szkoła Myślenia Pozytywnego”, który stanowił integralną część inicjatywy „Myślę pozytywnie”, opracowanej przez Fundację Instytut Edukacji Pozytywnej przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach środków z Narodowego Programu Zdrowia.

            W celu wdrożenia programu, szkoła otrzymywała comiesięczne zadania do realizacji. Przeprowadzenie wszystkich działań zakwalifikowało naszą szkołę do otrzymania dyplomu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom, uczniom i ich rodzicom za zaangażowanie w realizację projektu. Certyfikat przyznany Zespołowi Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu to nasz wspólny sukces.

Koordynatorki Szkoły Myślenia Pozytywnego:

Agnieszka Giglewicz 

Katarzyna Wojciechowska