Dnia 03 października 2019r. w Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród i wyróżnień w konkursach o tytuły: „Wielkopolska Szkoła Roku 2019”, „Wielkopolski Nauczyciel Roku 2019”.

Spośród prawie pięciu tysięcy wielkopolskich szkół do zaszczytnego grona pięciu najlepszych w naszym województwie, uhonorowanych tytułem Laureatów, kapituła konkursu zaprosiła Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu – nominowany za dorobek roku szkolnego 2018/2019. Dziś szkoły wchodzące w jego skład (Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica, Branżowa Szkoła I stopnia nr 1) tworzą Zespól Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu. 

Prestiżową statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł odebrał z rąk pani Marzeny Wodzińskiej (Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego) oraz pani Elżbiety Leszczyńskiej (Wielkopolskiej Kurator Oświaty) dyrektor Zespołu – pan Łukasz Frański. W tej doniosłej chwili towarzyszyli mu: pan Marcin Brambor (Wicestarosta Powiatu Nowotomyskiego), pan Jacek Pieprzyk (Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia, Sportu, Kultury i Polityki Społecznej Powiatu Nowotomyskiego), pani Wioletta Łamaszewska (Sekretarz Szkoły) oraz pan Szymon Łamaszewski (nominowany w kategorii „Wielkopolski Nauczyciel Roku 2019”). 

Przyznanie Szkole tytułu Laureata „Wielkopolskiej Szkoły Roku 2019” to sukces świadczący o wysokim poziomie kształcenia, znajdującym odzwierciedlenie w wynikach matur, egzaminów zawodowych, olimpiad i konkursów, dowód innowacyjnego kierunku rozwoju, współpracy kadry pedagogicznej, rodziców i uczniów, a także wymierny skutek bardzo dobrego klimatu, który sprzyja rozwijaniu uczniowskich talentów, pasji i zainteresowań. Osiągniecie to stanowi powód  do dumy tym bardziej, że jest kolejnym wyróżnieniem klasyfikującym Szkołę na czołowym miejscu  w województwie wielkopolskim. Warto przypomnieć, że w styczniu bieżącego roku w rankingu „Perspektywy 2019” Technikum zajęło piąte miejsce w Wielkopolsce, a Liceum sklasyfikowano na miejscu 46. 

Po uroczystej gali przedstawiciele szkół zaproszeni zostali na wyjątkowy koncert – 10 międzynarodowych TENORÓW oraz Orkiestry Teatru Narodowego Operetki Kijowskiej.