W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do projektu organizowanego przez NBP i otrzymała tytuł Złotej Szkoły NBP. Ideą całego programu jest rozwijanie kompetencji ekonomicznych młodego pokolenia, aktywizowanie nauczycieli i uczniów oraz stworzenie sieci szkół zaangażowanych w poszerzanie edukacji ekonomicznej.

Dnia 13.06.2022r. dyrektor Łukasz Frański wręczył uczniom i nauczycielom sprawującym opiekę nad projektem certyfikaty Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej. Uczniowie klasy 3TEg stworzyli szkolną Drużynę Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej i podjęli się różnych zadań w ramach projektu, którego hasłem przewodnim tegorocznej edycji było „Bezpieczni w finansach osobistych”.

Drużyna najpierw uczestniczyła w działaniu „Lekcja z ekonomią”, realizowanym przez nauczycieli – opiekunów, podczas której omówione zostały zagrożenia związane z cyberprzestępczością oraz zasady bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej. 
Następnie młodzież opracowała scenariusz i przeprowadziła warsztaty „Bezpieczne hasło” dla swoich kolegów i koleżanek z innych klas. 
Ostatnim zadaniem była debata na temat bezpieczeństwa transakcji elektronicznych, prowadzona przez dziewczyny z drużyny, z udziałem zaproszonych gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele instytucji bankowych i nowotomyskiej policji. 

Dzięki zaangażowaniu i kreatywnej pracy naszej szkolnej drużyny uczniowie z 13 oddziałów (łącznie 335 osób) mogli dowiedzieć się, jak dbać o bezpieczeństwo w finansach osobistych. 

W projekcie uczestniczyli:

  1. Aleksandra Banaszek
  2. Paulina Kańska
  3. Roksana Matuszewska
  4. Wiktoria Ring
  5. Natalia Voncina
  6. Oskar Grygier
  7. Wojciech Jakubowski
  8. Mateusz Łowigus
  9. Daniel Świątkowski

Red. Anna Nyćkowiak