Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu informuje, że na wniosek Rady Rodziców od dnia 16 września 2019r. zmianie ulega harmonogram przerw międzylekcyjnych. Zmiany te dotyczyć będą długości przerw po 6 godzinie lekcyjnej. Zgodnie z nowym porządkiem będą one trwały 5 minut.

Oto szczegóły nowego harmonogramu:

Godzina lekcyjna

  1. 8.00 – 8.45

2. 8.55 – 9.40

3. 9.50 – 10.35

4. 10.55 – 11.40

5. 11.50 – 12.35

6. 12.45 – 13.30

7. 13.35 – 14.20

8. 14.25 – 15.10

9. 15.15 – 16.00

Przerwa

  1. 8.45 – 8.55

2. 9.40 – 9.50

3. 10.35 – 10.55

4. 11.40 – 11.50

5. 12.35 – 12.45

6. 13.30 – 13.35

7. 14.20 – 14.25

8. 15.10 – 15.15

16.00 – koniec zajęć dydaktycznych