Rekrutacja 2021/2022 - listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Komisja Rekrutacyjna Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022. Oto one:

Listy kandydatów zakwalifikowanych

Listy kandydatów niezakwalifikowanych

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia potwierdzają wolę przyjścia do naszej szkoły poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wcześniej, w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00.

Brak złożonych oryginałów w ww. terminie oznacza rezygnację kandydata z naszej szkoły.

Poniżej zamieszczamy harmonogram rekrutacji, w tym rekrutacji uzupełniającej. 

Harmonogram rekrutacji 2021/2022

Komisja Rekrutacyjna