Wykaz podręczników

Dla uczniów po gimnazjum

Przedmiot Autor Tytuł Wydawca Nr dopuszczenia
Język polski Krzysztof Mrowcewicz Przeszłość to dziś Wyd. 2012 STENTOR 498/1/2012
Język angielski T. Falla P.A. Davies M.Wieruszewska Oxford Solutions (Elementary, Pre – Intermediate, Intermediate ) poziom ustalony we wrześniu Oxford 733/1/2015 733/2/2015 733/3/2015
Język niemiecki Krystyna Łuniewska Urszula Tworek Zofia Zagórna Maria Wąsik Alles Klar NEU 1 WSiP DKOS-4015-119/02
Wiedza o kulturze M. Bokiniec, B. Forysiewicz, J. Michałowski, N. Mrozkowiak-Nastrożna, G. Nazaruk, M. Sacha, G. Świętochowska Spotkanie z kulturą. Podręcznik do wiedzy o kulturze dla liceum i technikum Nowa Era 449/2012
Historia Roszak, Kłaczkow Poznać przeszłość. Wiek XX Nowa Era 525/2012
Wiedza o społeczeństwie Jan Maleska Zbigniew Smutek Wiedza o społeczeństwie OPERON MEN 407/2011
Podstawy przedsiębiorczości M. Pietraszewski Jak być przedsiębiorczym eMPi2 512/2012
Geografia Barbara Lenartowicz Marcin Wójcik Czas na geografię (podręcznik + ćwiczenia) PWN 355/2011
Biologia Beata Jakubik Renata Szymańska seria – Odkrywamy na nowo OPERON 436/2012
Chemia Romuald Hassa Aleksandra Mrzigod Janusz Mrzigod To jest chemia zakres podstawowy Nowa Era 438/2012
Fizyka Marcin Braun Weronika Śliwa Odkryć fizykę zakres podstawowy Nowa Era 447/2012
Matematyka (klasa medyczna i prawnicza) M. Kurczab E. Kurczab E. Świda Matematyka podręcznik do liceów i techników klasa I zakres podstawowy Oficyna Wydawnicza „Pazdro” 412/1/2012
Matematyka (klasa medyczna i prawnicza) M. Kurczab E. Kurczab E. Świda Zbiór zadań klasa I zakres podstawowy wydane od 2012 roku Oficyna Wydawnicza „Pazdro”
Matematyka (klasa Einsteina) M. Kurczab E. Kurczab E. Świda Matematyka podręcznik do liceów i techników klasa I zakres podstawowy i rozszerzony Oficyna Wydawnicza „Pazdro” 563/1/2012
Matematyka (klasa Einsteina) M. Kurczab E. Kurczab E. Świda Zbiór zadań klasa I zakres rozszerzony wydane od 2012 roku Oficyna Wydawnicza „Pazdro”
Informatyka Edward Krawczyński Zbigniew Talaga Maria Wilk Informatyka – nie tylko dla uczniów zakres podstawowy PWN 414/2012
Edukacja dla bezpieczenstwa Jarosław Słoma Żyję i działam bezpiecznie (podręcznik + ćwiczenia) Nowa Era 426/2012
PrzedmiotAutorTytułWydawcaNr dopuszczenia
Język polskiAleksander Nawarecki, Dorota SiwickaPrzeszłość to dziś, wyd 2012STENTOR498/1/2012
Język angielskiTim Falla, Paul DariesOxford Solutions (Elementary lub Pre-intermediate lub Intermediate – w zależności od poziomu języka)OXFORD733/1/2015 733/2/2015 733/2/2015
Język niemieckiKrystyna Łuniewska, Urszula TworekAlles KlarWSiP4015/119/02
Matematyka (klasa medyczna, prawnicza)M. Kurczab, E. Kurczab, E. ŚwidaPodręcznik do Liceów i Techników, klasa II, zakres podstawowyPAZDRO412/2/2012
Matematyka (klasa medyczna, prawnicza)M. Kurczab, E. Kurczab, E. ŚwidaZbiór zadań, klasa II zakres podstawowy wydany od 2013r.PAZDRO
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym
Język polski (klasa prawnicza)Aleksander Nawarecki, Dorota SiwickaPrzeszłość to dziś, wyd 2012STENTOR498/1/2012
Język angielski (wszystkie klasy w zależności od poziomu języka)Tim Falla, Paul DariesOxford SolutionsPre-intermediate lub IntermediateOXFORD733/2/2015 733/3/2015
Język niemiecki (w zależności od poziomu języka)Krystyna Łuniewska, Urszula TworekAlles Klar (2) rozszerz.WSiP4015/119/02
Matematyka (klasa Einsteina)M. Kurczab, E. Kurczab, E. ŚwidaPodręcznik do Liceów i Techników, klasa 2, zakres rozszerzonyPAZDRO563/2/2013
Matematyka (klasa Einsteina)M. Kurczab, E. Kurczab, E. ŚwidaZbiór zadań, klasa II zakres rozszerzony wydany od 2013r.PAZDRO
Biologia (klasa medyczna)Kaczmarek Dawid, Pengal Marek M. Zalewska-Szczygieł D. Kaczmarek, A. Michalik, T. FalkowskiSeria „Odkrywamy na nowo” BIOLOGIA 1 BIOLOGIA 2 BIOLOGIA 3OPERON446/1/2012 446/2/2013 446/3/2014
Chemia (klasa medyczna)Maria Litwin, Szarota Styka – Wlazło, Joanna SzymańskaTo jest chemia 1, Chemia ogólna i nieorganiczna zakres rozszerzonyNowa Era581/1/2012
Historia (klasa prawnicza)Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski(cz.I) Paweł Klint, Piotr Galik (cz.II)Zrozumieć przeszłość, Starożytność i średniowiecze. Zakres rozszerzony. Część I „Zrozumieć przeszłość”-dzieje nowożytne, Zakres rozszerzony.Część IINowa Era642/1/2013 642/2/2014
Fizyka (klasa Einsteina)M. Braun„Zrozumieć fizykę” cz.I i IINowa Era632/1/2013/2015 632/2/2013/2016
Przedmioty realizowane w zakresie uzupełniającym
Historia i społeczeństwo (klasa medyczna, Einsteina)Tomasz MaćkowiakPoznać przeszłośćNowa Era659/1/2015
Przyroda (klasa prawnicza)G. Kornaś M. Czaja, A. Smaga J. Holeczek, A. Duda A. Łazarz, S. Sobotka, A. SzczepańskaSeria – Ciekawi świata; CZĘŚĆ 1 FIZYKA
CZĘŚĆ 2 CHEMIA
CZĘŚĆ 3 BIOLOGIA
CZĘŚĆ 4 GEOGRAFIA
OPERON637/1/2013 637/2/2013/2015 637/3/2013 637/4/2013
PrzedmiotAutorTytułWydawcaNr dopuszczenia
Matematyka (klasa prawnicza, medyczna)Kłaczkow,Kurczab, ŚwidaMatematyka podręcznik do liceów i techników klasa III zakres podstawowyOficyna Wydawnicza Krzysztof Padro412/3/2012
Matematyka (klasa prawnicza, medyczna)Kłaczkow,Kurczab, ŚwidaZbiór zadań kl.III wydany od 2014 rokuOficyna Wydawnicza Krzysztof Padro
Język polskiJacek KopcińskiPrzeszłość to dziś – wydanie 2012 (Nowa Podstawa Programowa)STENTOR498/2012
Chemia (klasa medyczna)Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna SzymońskaTo jest chemia 2. Chemia organiczna. Zakres rozszerzonyNowa Era528/2/2013
Historia (klasa prawnicza)Piotr GalikZrozumieć przeszłość, cz.3 Lata 1815-1939Nowa Era642/3/2014
Historia (klasa prawnicza)Jarosław Kłaczkow, Agnieszka ZielińskaZrozumieć przeszłość, cz.4, Dzieje najnowsze po 1939 rokuNowa Era642/4/2015
Język niemieckiKrystyna Łuniewska, Urszula TworekAlles KlarWSiP4015/119/02
Język angielskiMarta Rosińska, Lynda EdwardsMatura 2015. RepetytoriumMacmillan710/2014
Biologia (klasa medyczna)Kaczmarek Dawid, Pengal Marek M. Zalewska-Szczygieł D. Kaczmarek, A. Michalik, T. FalkowskiSeria „Odkrywamy na nowo” BIOLOGIA 1 BIOLOGIA 2 BIOLOGIA 3OPERON446/1/2012 446/2/2013 446/3/2014
Przyroda (klasa prawnicza)G. Kornaś M. Czaja, A. Smaga J. Holeczek, A. Duda A. Łazarz, S. Sobotka, A. SzczepańskaSeria – Ciekawi świata; CZĘŚĆ 1 FIZYKA
CZĘŚĆ 2 CHEMIA
CZĘŚĆ 3 BIOLOGIA
CZĘŚĆ 4 GEOGRAFIA
OPERON637/1/2013 637/2/2013/2015 637/3/2013 637/4/2013
Historia i społeczeństwo (klasa medyczna)Tomasz MaćkowiakPoznać przeszłośćNowa Era659/1/2015
Matematyka (klasa medyczna i prawnicza)M. Kurczab E. Kurczab E. ŚwidaMatematyka podręcznik do liceów i techników klasa I zakres podstawowyOficyna Wydawnicza „Pazdro”412/1/2012
Matematyka (klasa medyczna i prawnicza)M. Kurczab E. Kurczab E. ŚwidaZbiór zadań klasa I zakres podstawowy wydane od 2012 rokuOficyna Wydawnicza „Pazdro”
Matematyka (klasa Einsteina)M. Kurczab E. Kurczab E. ŚwidaMatematyka podręcznik do liceów i techników klasa I zakres podstawowy i rozszerzonyOficyna Wydawnicza „Pazdro”563/1/2012
Matematyka (klasa Einsteina)M. Kurczab E. Kurczab E. ŚwidaZbiór zadań klasa I zakres rozszerzony wydane od 2012 rokuOficyna Wydawnicza „Pazdro”
InformatykaEdward Krawczyński Zbigniew Talaga Maria WilkInformatyka – nie tylko dla uczniów zakres podstawowyPWN414/2012
Edukacja dla bezpieczenstwaJarosław SłomaŻyję i działam bezpiecznie (podręcznik + ćwiczenia)Nowa Era426/2012
PrzedmiotAutorTytułWydawcaNr dopuszczenia
Przedmioty ogólne
Język polskiKrzysztof MrowcewiczPrzeszłość to dziś Wyd. 2012STENTOR498/1/2012
Język angielskiT. Falla P.A. Davies M.WieruszewskaOxford Solutions (Elementary, Pre – Intermediate, Intermediate) poziom ustalony we wrześniuOxford733/1/2015 733/2/2015 733/3/2015
Język niemieckiKrystyna Łaniewska, Urszula Tworek, Zofia Wąsik, Maria ZagórnaAlles klar NEU 1WSiPDKOS-4015-119/02
Wiedza o kulturzeM. Bokiniec, B. Forysiewicz, J. Michałowski, N. Mrozkowiak-Nastrożna, G. Nazaruk, M. Sacha, G. ŚwiętochowskaSpotkanie z kulturą. Podręcznik do wiedzy o kulturze dla liceum i technikumNowa Era449/2012
HistoriaRoszak, KłaczkowPoznać Przeszłość Wiek XXNowa Era525/2012
WOSJan Maleska Zbigniew SmutekWiedza o społeczeństwieOPERONMEN 407/2011
Podstawy przedsiębiorczościM. PietraszewskaJak być przedsiębiorczymEMPi2512/2012
GeografiaBarbara Lenartowicz Marcin WójcikCzas na geografię (podręcznik + ćwiczenia)PWN355/2011
BiologiaBeata Jakubik Renata SzymańskaBiologia – zakres podstawowyOPERON436/2012
ChemiaRomuald Hassa Aleksandra Mrzigod Janusz MrzigodTo jest chemia zakres podstawowyNowa Era438/2012
FizykaMarcin Braun Weronika ŚliwaOdkryć fizykę zakres podstawowyNowa Era447/2012
MatematykaM. Kurczab E. Kurczab E. ŚwidaMatematyka. Podręcznik dla liceów i techników. Klasa 1, Zakres podstawowy i rozszerzonyOficyna Wydawnicza „Pazdro”563/1/2012
InformatykaE. Krawczyński, Z. Talaga, M. WilkInformatyka nie tylko dla uczniów. Zakres podstawowy.PWN410/2/2012
Edukacja dla bezpieczeństwaJarosław Słoma„Żyję i działam bezpiecznie” (podręcznik + ćwiczenia)Nowa Era426/2012
Przedmioty zawodowe – Technik ekonomista
Działalność gospodarczaB. PadurekPracownia ekonomiczna cz. IB. Padurekćwiczenia
Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowejJ. Ablewicz, D. DębskiFunkcjonowanie przedsiębiorstw cz. II + materiały własneWSiP45/2013
Przedmioty zawodowe – Technik informatyk
Systemy operacyjne materiały własne
Urządzenia techniki komputerowejTomasz KowalskiKwalifikacja E.E.08 Montaż eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnychHelion1.12/2017
Diagnostyka i naprawa urządzeń komputerowychTomasz KowalskiKwalifikacja E.12. Montaż eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnychHelion2/2013
Pracownia systemów operacyjnychmateriały własne
Przedmioty zawodowe – Technik mechanik (poniższe podręczniki zapewnia Aesculap Chifa)
Technologia obróbki skrawaniemm Figurski Janusz, Popis StanisławWykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej.WSiP23/2015 24/2015
Konstrukcje maszynLewandowski TadeuszRysunek techniczny dla mechanikówWSiP4/2007
Podstawy konsterukcji maszynGrzelak KrzysztofPodstawy konstrukcji maszynWSiP7/2007
Podstawy sterowania i regulacji maszyn i urządzeńKlimasara Wojciech, Pilat ZbigniewPodstawy automatyki i robotykiWSiP14/2006
PrzedmiotAutorTytułWydawcaNr dopuszczenia
Język polskiA. Nawarecki, D. ŚiwickaPrzeszłość to dziś, wyd. 2012 (Nowa podstawa programowa)STENTOR498/1/2012
Język angielskiTim Fala, Paul DaviesOxford Solutions (Elementary lub Pre-intermediate lub Intermediate – w zależności od poziomu języka)OXFORD733/1/2015 733/2/2015 733/3/2015
Język niemieckiK. Łuniewska, U. TworekAlles klarWSiP4015/119/02
Historia (technik ekonomista)Stanisław Roszak, Jarosław KłaczkowPoznać Przeszłość Wiek XXNowa Era525/2012
Wiedza o społeczeństwie (technik ekonomista)Zbigniew Smutek, Jan MaleskaWiedza o społeczeństwieOPERON407/2011
Podstawy Przedsiębiorczości (technik ekonomista, technik mechanik)M. PietraszewskaJak być przedsiębiorczymeMPi2512/2012
MatematykaM. Kurczab, E. Kurczab, E. ŚwiclaPodręcznik do Liceów i Techników klasa 2, zakres rozszerzonyPAZDRO563/2/2013
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym
MatematykaM. Kurczab, E. Kurczab, E. ŚwiclaPodręcznik do Liceów i Techników klasa 2, zakres rozszerzonyPAZDRO563/2/2013
Geografia (technik ekonomista, technik mechanik)R. Malarz, M. WięchowskiOblicza geografii 1. Podręcznik dla Liceum Ogólnokształcącego i Technikum, zakres rozszerzonyNowa Era501/1/2012
Informatyka (technik informatyk)E.Krawczyński, Z. Talago, M. WilkInformatyka – nie tylko dla uczniów, zakres rozszerzonyPWN395/1/2011
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym – technik ekonomista
Przedsiębiorca w gospodarce rynkowejJ. Ablewicz, D. Dębski, P. DębskiFunkcionowanie przedsiębiorstw cz.I, Funkcjonowanie przedsiębiorstw cz. IIWSiP44/2013 45/2013
Język angielski – zawodowymateriały własne
Działalność gospodarczaB. PadurekPracownia ekonomiczna cz. I, IIB. Padurekćwiczenia
Kadry i płaceB. PadurekPracownia ekonomiczna cz. IIIB. Padurekćwiczenia
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym – technik informatyk
Systemy operacyjnemateriały własne
Urządzenia techniki komputerowejTomasz KowalskiKwalifikacja EE.08. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnychHelion2/2013
Sieci komputeroweBarbara Holska, Paweł BenselKwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.Helion58/2013
Witryny i aplikacje internetowemateriały własne
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym – technik mechanik
Podstawy konstrukcji maszynmateriały własne
Podstawy sterowania i regulacji maszynWojciech KlimasaraPodstawy automotyki i robotykiWSiP14/06
Technologia obróbki skrawaniemJózef ZawaraPodstawy technologii maszynWSiP09/2007
Podstawy technik wytwarzaniaJózef ZawaraPodstawy technologii maszynWSiP09/2007
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym – technik informatyk
Diagnostyka i naprawa urządzeń komputerowychTomasz KowalskiKwalifikacja E.12. Montaż eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryfercyjnychHelion2/2013
Administracja sieciowymi systemami operacyjnymiB. Halska, P. BenselKwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.Helion
Projektowanie i montaż lokalnych sieci komp.B. Halska, P. BenselKwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.Helion58/2013
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym – technik mechanik
Technologia obróbki skrawaniemFigurski Janusz, Popis StanisławPrzygotowanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki. Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających.WSiP04/2016 03/2016
Podstawy technik wytwarzaniaLegutko Stanisław Figurski Janusz, Popis StanisławObsługa maszyn i urządzeń. Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i mnarzędzi.WSiP04/2013 29/2015
Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznieFigurski JanuszProgramowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbkiWSiP07/2016
Podstawy konstrukcji maszynGrzelak KrzysztofPodstawy konstrukcji maszynWSiP7/2007
PrzedmiotKlasaAutorTytułWydawcaNr dopuszczenia
Język polskiII,IIIJacek KopcińskiPrzeszłość to dziś – wydanie 2012 (Nowa Podstawa Programowa)STENTOR498/2012
Język polskiIII,IVEwa PaczoskaPrzeszłość to dziś – wydanie zmienioneSTENTOR130/02
MatematykaIIIKłaczkow,Kurczab,ŚwidaMatematyka podręcznik do liceów i techników klasa III zakres rozszerzonyOficyna Wydawnicza Krzysztof Padro563/2/2014
MatematykaIVKłaczkow,Kurczab,ŚwidaMatematyka podręcznik do liceów i techników klasa IIIOficyna Wydawnicza Krzysztof Padro411/03
Geografia rozszerzona (technik ekonomista, technik mechanik)IIITomasz RachwałOblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnoksztalcącego i technikum – zakres rozszerzonyNOWA ERA501/2/2013
Geografia rozszerzona (technik ekonomista, technik mechanik)IVR. Malarz, M. WięckowskiOblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum ogólnoksztalcącego i technikum – zakres rozszerzonyNOWA ERA501/3/2014
Język angielskiIII/IVMarta Rosińska. Lynda EdwardsMatura 2015. RepetytoriumMacmillan Polska710/2014
Język niemieckiIIIŁaniewska, Tworek, Wąsik,NagórnaAlles klarWsiP4015/119/02
Technik mechanik
Skrawanie i narzędziaIIIBrodowiczSkrawanie i narzędziaWsiP3/98
Podstawy eksploatacjiIIILegutkoPodstawy eksploatacji maszyn i urządzeńWsiP02/2004
Skrawanie i narzędziaIVBrodowiczSkrawanie i narzędziaWsiP3/98
ObrabiarkiIVPaderewskiObrabiarkiWsiP9/97
Technologia obróbki skrawaniemIIIDudziński WłodzimierzTechnologia mechanicznaREA1/2013
Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznieIIIFigurski JanuszWykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznieWSiP8/2016
Podstawy technik wytwarzaniaIIIFigurski Janusz, Popis StanisławWykonywanie połączeń materiałówWSiP32/2015
Organizacja procesów produkcjiIIIKowalczyk StanisławNadzorowanie przebiegu produkcjiWSiP34/2015
Przygotowanie produkcjiIIIGrzelak Krzysztof, Kowalczyk StanisławOrganizacja procesów obróbki o montażu części maszyn i urządzeńWSiP26/2014
Organizacja procesów produkcjiIVKowalczyk StanisławNadzorowanie przebiegu produkcjiWSiP34/2015
Przygotowanie produkcjiIVGrzelak Krzysztof, Kowalczyk StanisławOrganizacja procesów obróbki o montażu części maszyn i urządzeńWSiP26/2014
Technik Ekonomik
Rachunkowość finansowaIII IVB. Padurek M. SzpleterRachunkowość finansowa cz. I, II, IIIB. Padurekćwiczenia
Biuro rachunkoweIII IVB. PadurekBiuro rachunkoweB. Padurekćwiczenia
Technik informatyk
Administracja bazami danychIIIPrzemysław DomkaBazy danych i systemy bazy danychPrzemysław Domka2013
Systemy bazy danychIII,IVPrzemysław DomkaBazy danych i systemy bazy danychPrzemysław Domka2013
PrzedmiotAutorTytułWydawcaNr dopuszczenia
Język polskiElżbieta Nowosielska Urszula SzydłowskaZrozumieć światNowa Era584/1/2012
Język niemieckiJacek Betleja Irena Nowicka Dorota WieruszewskaExpedition DeutschPWN351/1/2011
HistoriaB.Burda, B.Halczak, M.Szymczak, R.Józefiak, A.RoszakHistoria najnowsza. Zakres podstawowy. Seria: Odkrywamy na nowo.OPERONMEN 456/2012/2015
GeografiaBarbara Lenartowicz, Marcin WójcikCzas na geografię. (podręcznik + ćwiczenia)PWN355/2011
BiologiaBeata Jakubik Renata SzymańskaBiologia – zakres podstawowyOPERON436/2012
ChemiaRomuald Hassa Aleksandra Mrzigod Janusz MrzigodTo jest chemia zakres podstawowyNowa Era438/2012
InformatykaE. Krawczyński, Z. Talaga, M. WilkInformatyka – nie tylko dla uczniów, zakres podstawowyPWN414/2012
FizykaMarcin Braun Weronika ŚliwaOdkryć fizykę zakres podstawowyNowa Era447/2012
MatematykaAlicja Cewe M. Krawczyk M. Kruk H. NahorskaMatematyka w zasadniczej szkole zawodowej kl. I – IIIPODKOWA543/2012
Edukacja dla bezpieczeństwaJarosław SłomaŻyję i działam bezpiecznie (podręcznik + ćwiczenia)Nowa Era426/2012
Przedmioty zawodowe
Podstawy konstrukcji maszynGrzelak KrzysztofPodstawy konstrukcji maszynWSiP7/2007
Konstrukcje maszynLewandowski TadeuszRysunek techniczny dla mechanikówWSiP4/2007
Technologia naprawe maszyn i urządzeńFigurski Janusz, Popis StanisławNaprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędziWSiP29/2015
Technologia naprawe maszyn i urządzeńFigurski Janusz, Popis StanisławNaprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędziWSiP29/2015
InformatykaEdward Krawczyński Zbigniew Talaga Maria WilkInformatyka – nie tylko dla uczniów zakres podstawowyPWN414/2012
Edukacja dla bezpieczenstwaJarosław SłomaŻyję i działam bezpiecznie (podręcznik + ćwiczenia)Nowa Era426/2012
PrzedmiotAutorTytułWydawcaNr dopuszczenia
Język polskiE. Nowosielska, U. SzydłowskaZrozumieć świat 2Nowa Era584/1/2012
Język niemieckiJacek Betleja, Irena Nowacka, Dorota WieruszewskaExpedition Deutsch 1APWN350/1/2011
HistoriaB. Burda, B. Halczak, R. Józefiak, A. Roszak, M. SzymczakHistoria najnowsza.Zakres podstawowy (seria: Odkrywamy na nowo)OPERON456/2012/2015
Podstawy przedsiębiorczościM.PietraszewskaJak być przedsiębiorczymeMPi2512/2012
MatematykaA. Cewe, M. Krawczyk, M. KrukMatematyka w ZSZ klasa I – IIIPodkowa543/2012
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
Podstawy technik wytwarzaniaFigurski Janusz, Popis StanisławWykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej.WSiP23/2015 24/2015
Technologia napraw maszyn i urządzeńZawora JózefMontaż maszyn i urządzeńWSiP46/2014
BiologiaBeata Jakubik Renata Szymańskaseria – Odkrywamy na nowoOPERON436/2012
ChemiaRomuald Hassa Aleksandra Mrzigod Janusz MrzigodTo jest chemia zakres podstawowyNowa Era438/2012
FizykaMarcin Braun Weronika ŚliwaOdkryć fizykę zakres podstawowyNowa Era447/2012
Matematyka (klasa medyczna i prawnicza)M. Kurczab E. Kurczab E. ŚwidaMatematyka podręcznik do liceów i techników klasa I zakres podstawowyOficyna Wydawnicza „Pazdro”412/1/2012
Matematyka (klasa medyczna i prawnicza)M. Kurczab E. Kurczab E. ŚwidaZbiór zadań klasa I zakres podstawowy wydane od 2012 rokuOficyna Wydawnicza „Pazdro”
Matematyka (klasa Einsteina)M. Kurczab E. Kurczab E. ŚwidaMatematyka podręcznik do liceów i techników klasa I zakres podstawowy i rozszerzonyOficyna Wydawnicza „Pazdro”563/1/2012
Matematyka (klasa Einsteina)M. Kurczab E. Kurczab E. ŚwidaZbiór zadań klasa I zakres rozszerzony wydane od 2012 rokuOficyna Wydawnicza „Pazdro”
InformatykaEdward Krawczyński Zbigniew Talaga Maria WilkInformatyka – nie tylko dla uczniów zakres podstawowyPWN414/2012
Edukacja dla bezpieczenstwaJarosław SłomaŻyję i działam bezpiecznie (podręcznik + ćwiczenia)Nowa Era426/2012
PrzedmiotAutorTytułWydawcaNr dopuszczenia
Język niemieckiJ. Betleja, J. NowickaExpedition Deutsch 2PWN350/1/2011
Język polskiNowosielska, SzydłowskaZrozumieć świat cz. 3Nowa Era584/2012
MatematykaA. Cewe, M. Krawczyk, M. KrukMatematyka w ZSZ klasa I – IIIPodkowa543/2012
Wiedza o społeczeństwieJan Maleska, Zbigniew SmutekWiedza o społeczeństwieOperonMEN 407/2011
Podstawy technik wytwarzaniaNowosielska, SzydłowskaZrozumieć świat cz. 3Nowa Era584/2012
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
Podstawy technik wytwarzaniaFigurski Janusz, Popis StanisławWykonywanie połączeń materiałówWSiP32/2015
GeografiaBarbara Lenartowicz Marcin WójcikCzas na geografię (podręcznik + ćwiczenia)PWN355/2011
BiologiaBeata Jakubik Renata Szymańskaseria – Odkrywamy na nowoOPERON436/2012
ChemiaRomuald Hassa Aleksandra Mrzigod Janusz MrzigodTo jest chemia zakres podstawowyNowa Era438/2012
FizykaMarcin Braun Weronika ŚliwaOdkryć fizykę zakres podstawowyNowa Era447/2012
Matematyka (klasa medyczna i prawnicza)M. Kurczab E. Kurczab E. ŚwidaMatematyka podręcznik do liceów i techników klasa I zakres podstawowyOficyna Wydawnicza „Pazdro”412/1/2012
Matematyka (klasa medyczna i prawnicza)M. Kurczab E. Kurczab E. ŚwidaZbiór zadań klasa I zakres podstawowy wydane od 2012 rokuOficyna Wydawnicza „Pazdro”
Matematyka (klasa Einsteina)M. Kurczab E. Kurczab E. ŚwidaMatematyka podręcznik do liceów i techników klasa I zakres podstawowy i rozszerzonyOficyna Wydawnicza „Pazdro”563/1/2012
Matematyka (klasa Einsteina)M. Kurczab E. Kurczab E. ŚwidaZbiór zadań klasa I zakres rozszerzony wydane od 2012 rokuOficyna Wydawnicza „Pazdro”
InformatykaEdward Krawczyński Zbigniew Talaga Maria WilkInformatyka – nie tylko dla uczniów zakres podstawowyPWN414/2012
Edukacja dla bezpieczenstwaJarosław SłomaŻyję i działam bezpiecznie (podręcznik + ćwiczenia)Nowa Era426/2012

Dla uczniów po szkole podstawowej

PrzedmiotAutorTytułWydawcaNr dopuszczenia
Język polskiK. Budna, B. Kapela-Bagińska, J. MantheySztuka wyrazu. J. Polski. Podręcznik do liceum i technikum, cz. 1 Starożytność, średniowiecze.Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe1022/1/2019
Język angielskiJenny Quintana, Michael DuckworthVision (poziom ustalony we wrześniu)Oxford
Język niemieckiA. Kryczyńska-PhamEffekt 1. Język niemiecki. Podręcznik.WSiP937/1/2019
PlastykaN. Mrozkowiak, M. Ipczyńska-BudziakSpotkania ze sztuką 1. Podręcznik do plastyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum.Nowa Era1009/2019
HistoriaM. Pawlak, A. SzwedaPoznać przeszłość 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.Nowa Era
Wiedza o społeczeństwie
GeografiaR. Malarz, M. WięckowskiOblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.Nowa Era983/1/2019
BiologiaM. Guzik, R. Kozik, R. MatuszewskaBiologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.Nowa Era1010/1/2019
ChemiaM. Litwin, Sz. Styka-Wlazło, J. SzymońskaTo jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.Nowa Era991/1/2019
FizykaM. Braun, W. ŚliwaOdkryć fizykę 1. Zakres podstawowy.Nowa Era1001/1/2019
MatematykaM. Kurczab, E. Kurczab, E. ŚwidaMatematyka. Podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy. Podstawa programowa 2019PAZDRO972/1/2019
InformatykaJ. Mazur, P.Perekietka, Z. TalagaInformatyka na czasie 1. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy.Nowa Era990/1/2019
Edukacja dla bezpieczeństwaJ. SłomaŻyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum.Nowa Era960/2019
Religia
PrzedmiotAutorTytułWydawcaNr dopuszczenia
Język polskiK. Budna, B. Kapela-Bagińska, J. MantheySztuka wyrazu. J. Polski. Podręcznik do liceum i technikum, cz. 1 Starożytność, średniowiecze.Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe1022/1/2019
Język angielskiJenny Quintana, Michael DuckworthVision (poziom ustalony we wrześniu)Oxford
Język niemieckiA. Kryczyńska-PhamEffekt 1. Język niemiecki. Podręcznik.WSiP937/1/2019
PlastykaN. Mrozkowiak, M. Ipczyńska-BudziakSpotkania ze sztuką 1. Podręcznik do plastyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum.Nowa Era1009/2019
HistoriaR. Kulesza, K. KowalewskiZrozumieć przeszłość 1. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Podstawa programowa 2019.Nowa Era1019/1/2019
Wiedza o społeczeństwie
GeografiaR. Malarz, M. WięckowskiOblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.Nowa Era983/1/2019
BiologiaA. Helmin, J. HoleczekBiologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.Nowa Era1006/1/2019
ChemiaR. Hassa, A. Mrzigod, J. MrzigodTo jest chemia 1. Podręcznik. Zakres podstawowy.Nowa Era994/1/2019
FizykaM. Braun, W. ŚliwaOdkryć fizykę 1. Zakres podstawowy.Nowa Era1001/1/2019
MatematykaM. Kurczab, E. Kurczab, E. ŚwidaMatematyka. Podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy. Podstawa programowa 2019PAZDRO972/1/2019
InformatykaJ. Mazur, P.Perekietka, Z. TalagaInformatyka na czasie 1. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy.Nowa Era990/1/2019
Edukacja dla bezpieczeństwaJ. SłomaŻyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum.Nowa Era960/2019
Religia
PrzedmiotAutorTytułWydawcaNr dopuszczenia
Język polskiK. Budna, B. Kapela-Bagińska, J. MantheySztuka wyrazu. J. Polski. Podręcznik do liceum i technikum, cz. 1 Starożytność, średniowiecze.Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe1022/1/2019
Język angielskiJenny Quintana, Michael DuckworthVision (poziom ustalony we wrześniu)Oxford
Język niemieckiA. Kryczyńska-PhamEffekt 1. Język niemiecki. Podręcznik.WSiP937/1/2019
PlastykaN. Mrozkowiak, M. Ipczyńska-BudziakSpotkania ze sztuką 1. Podręcznik do plastyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum.Nowa Era1009/2019
HistoriaM. Pawlak, A. SzwedaPoznać przeszłość 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.Nowa Era
Wiedza o społeczeństwie
GeografiaR. Malarz, M. Więckowski, P. KrohOblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.Nowa Era983/1/2019
BiologiaA. Helmin, J. HoleczekBiologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.Nowa Era1006/1/2019
ChemiaR. Hassa, A. Mrzigod, J. MrzigodTo jest chemia 1. Podręcznik. Zakres podstawowy.Nowa Era994/1/2019
FizykaM. Braun, W. ŚliwaOdkryć fizykę 1Nowa Era1001/1/2019
MatematykaM. Kurczab, E. Kurczab, E. ŚwidaMatematyka. Podręcznik do liceów i techników. Poziom rozszerzony. Podstawa programowa 2019.Pazdro979/9/2019
InformatykaJ. Mazur, P.Perekietka, Z. TalagaInformatyka na czasie 1. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy.Nowa Era990/1/2019
Edukacja dla bezpieczeństwaJ. SłomaŻyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum.Nowa Era960/2019
Religia
PrzedmiotAutorTytułWydawcaNr dopuszczenia
Język polski
Język angielski
Język niemiecki
Plastyka
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Geografia
Biologia
Chemia
Fizyka
Matematyka
Informatyka
Edukacja dla bezpieczeństwa
Religia
PrzedmiotAutorTytułWydawcaNr dopuszczenia
Język polskiK. Budna, B. Kapela-Bagińska, J. MantheySztuka wyrazu. J. Polski. Podręcznik do liceum i technikum, cz. Starożytność, średniowiecze.Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe1022/1/2019
Język angielskiJenny Quintana, Michael DuckworthVision (poziom ustalony we wrześniu)Oxford
Język niemiecki
PlastykaN. Mrozkowiak, M. Ipczyńska-BudziakSpotkania ze sztuką 1. Podręcznik do plastyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum.Nowa Era1009/2019
HistoriaM. Pawlak, A. SzwedaPoznać przeszłość 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.Nowa Era
Wiedza o społeczeństwie
GeografiaR. Malarz, M. Więckowski, P. KrohOblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzonyNowa Era973/1/2019
BiologiaA. Helmin, J. HoleczekBiologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.Nowa Era1006/1/2019
ChemiaR. Hassa, A. Mrzigod, J. MrzigodTo jest chemia 1. Podręcznik. Zakres podstawowy.Nowa Era994/1/2019
FizykaM. Braun, W. ŚliwaOdkryć fizykę 1Nowa Era1001/1/2019
MatematykaM. Kurczab, E. Kurczab, E. ŚwidaMatematyka. Podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy.PAZDRO972/1/2019
Informatyka
Edukacja dla bezpieczeństwaJ. SłomaŻyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum.Nowa Era960/2019
Religia
PrzedmiotAutorTytułWydawcaNr dopuszczenia
Język polskiK. Budna, B. Kapela-Bagińska, J. MantheySztuka wyrazu. J. Polski. Podręcznik do liceum i technikum, cz. Starożytność, średniowiecze.Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe1022/1/2019
Język angielskiJenny Quintana, Michael DuckworthVision (poziom ustalony we wrześniu)Oxford
Język niemieckiA. Kryczyńska-PhamEffekt 1. Język niemiecki. Podręcznik.WSiP937/1/2019
PlastykaN. Mrozkowiak, M. Ipczyńska-BudziakSpotkania ze sztuką 1. Podręcznik do plastyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum.Nowa Era1009/2019
HistoriaM. Pawlak, A. SzwedaPoznać przeszłość 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.Nowa Era
BiologiaA. Helmin, J. HoleczekBiologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.Nowa Era1006/1/2019
ChemiaR. Hassa, A. Mrzigod, J. MrzigodTo jest chemia 1. Podręcznik. Zakres podstawowy.Nowa Era994/1/2019
MatematykaM. Kurczab, E. Kurczab, E. ŚwidaMatematyka. Podręcznik do liceów i techników. Poziom rozszerzony. Podstawa programowa 2019.Pazdro979/1/2019
InformatykaJ. Mazur, P.Perekietka, Z. TalagaInformatyka na czasie 1. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy.Nowa Era990/1/2019
Edukacja dla bezpieczeństwaJ. SłomaŻyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum.Nowa Era960/2019
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podejmowanie działalności gospodarczej
Podstawy ekonomii
Praca biurowa
Religia
PrzedmiotAutorTytułWydawcaNr dopuszczenia
Język polskiK. Budna, B. Kapela-Bagińska, J. MantheySztuka wyrazu. J. Polski. Podręcznik do liceum i technikum, cz. Starożytność, średniowiecze.Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe1022/1/2019
Język angielskiJenny Quintana, Michael DuckworthVision (poziom ustalony we wrześniu)Oxford986/1/2019
Język niemieckiA. Kryczyńska-PhamEffekt 1. Język niemiecki. Podręcznik.WSiP937/1/2019
PlastykaN. Mrozkowiak, M. Ipczyńska-BudziakSpotkania ze sztuką 1. Podręcznik do plastyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum.Nowa Era1009/2019
HistoriaM. Pawlak, A. SzwedaPoznać przeszłość 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.Nowa Era 
BiologiaA. Helmin, J. HoleczekBiologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.Nowa Era1006/1/2019
ChemiaR. Hassa, A. Mrzigod, J. MrzigodTo jest chemia 1. Podręcznik. Zakres podstawowy.Nowa Era994/1/2019
MatematykaM. Kurczab, E. Kurczab, E.ŚwidaMatematyka. Podręcznik do liceów i techników. Poziom rozszerzony. Podstawa programowa 2019.Pazdro979/1/2019
InformatykaJ. Mazur, P.Perekietka, Z. TalagaInformatyka na czasie 1. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy.Nowa Era990/1/2019
Edukacja dla bezpieczeństwaJ. SłomaŻyję i działam bezpiecznie, Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum.Nowa Era960/2019
Bezpieczeństwo i higiena pracy    
Urządzenia techniki komputerowej    
Systemy operacyjne    
Język obcy zawodowy – język angielski    
Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych    
Administracja systemami operacyjnymi    
Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej    
Religia
PrzedmiotAutorTytułWydawcaNr dopuszczenia
Język polskiK. Budna, B. Kapela-Bagińska, J. MantheySztuka wyrazu. J. Polski. Podręcznik do liceum i technikum, cz. Starożytność, średniowiecze.Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe1022/1/2019
Język angielskiJenny Quintana, Michael DuckworthVision (poziom ustalony we wrześniu)Oxford986/1/2019
Język niemieckiA. Kryczyńska-PhamEffekt 1. Język niemiecki. Podręcznik.WSiP937/1/2019
PlastykaN. Mrozkowiak, M. Ipczyńska-BudziakSpotkania ze sztuką 1. Podręcznik do plastyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum.Nowa Era1009/2019
HistoriaM. Pawlak, A. SzwedaPoznać przeszłość 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.Nowa Era 
BiologiaA. Helmin, J. HoleczekBiologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.Nowa Era1006/1/2019
ChemiaR. Hassa, A. Mrzigod, J. MrzigodTo jest chemia 1. Podręcznik. Zakres podstawowy.Nowa Era994/1/2019
MatematykaM. Kurczab, E. Kurczab, E. ŚwidaMatematyka. Podręcznik do liceów i techników. Poziom rozszerzony. Podstawa programowa 2019.Pazdro979/1/2019
InformatykaJ. Mazur, P.Perekietka, Z. TalagaInformatyka na czasie 1. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy.Nowa Era990/1/2019
Edukacja dla bezpieczeństwaJ. SłomaŻyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum.Nowa Era960/2019
Bezpieczeństwo i higiena pracy    
Podstawy konstrukcji maszyn    
Technologia obróbki skrawaniem    
Podstawy technik wytwarzania    
Konstrukcje maszyn    
Religia
PrzedmiotAutorTytułWydawcaNr dopuszczenia
Język polskiA. Klimowicz, J. GinterTo się czyta! Podręcznik do języka polskiego dla klasy 1 szkoły branżowej I stopniaNowa Era1025/1/2019
Język niemieckiE. Reymont, A. SibigaTransfer deutsch 1PWN1005/1/2019
HistoriaM. Ustrzycki, J. UstrzyckiHistoria. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopniaOperon 
Podstawy przedsiębiorczości    
Geografia    
Fizyka    
MatematykaK.Wej, W. BabiańskiTo się liczy! Podręcznik do matematyki dla klasy 1 szkoły branżowej I stopnia.Nowa Era967/1/2019
Informatyka    
Edukacja dla bezpieczeństwaJ. SłomaŻyję i działam bezpiecznie.Nowa Era960/2019
Podstawy konstrukcji maszyn    
Technologia napraw elementów maszyn, urządzeń i narzędzi    
Konstrukcje maszyn    
Religia