Komisja skrutacyjna powołana przez dyrekcję naszej szkoły zakończyła swoją pracę. Efektem jej działalności jest wybór Prezydium samorządu uczniowskiego (którego skład podano do wiadomości publicznej w zeszłym tygodniu), ale także wyłonienie w drodze głosowania osób, które piastować będą stanowiska: przewodniczącej oraz opiekuna samorządu.
Na stanowisko przewodniczącej Prezydium powołana została uczennica klasy 2TEg – Roksana Matuszewska, natomiast nadzór nad samorządową działalnością społeczności uczniowskiej sprawować będzie z dniem 13 października 2020r. pani Martyna Kowalak – nauczyciel wychowania fizycznego.