01 lipca 2021r. to niezwykle radosny dzień dla społeczności Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu. To właśnie dziś złożone zostały podpisy pod umową, której efektem będzie realizacja projektu pn. „Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego”. Powiat nowotomyski reprezentowany przez pana Marka Nyćkowiaka, Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu, nawiązał w ramach podpisanego dokumentu współpracę z firmą Constructo, której przedstawicielem z ramienia Zarządu był pan Tomasz Kwiatkowski. Firma ta zobowiązała się do 30 kwietnia 2022r. wykonać roboty budowlane obejmujące: 

– wydzielenie przeciwpożarowe przebudowywanej części budynku, 

– przebudowę sal lekcyjnych przy halach warsztatowych, 

– wymianę instalacji elektrycznej, sieci strukturalnej i oświetlenia, 

– wymianę posadzek, 

– montaż sufitów podwieszanych, 

– remont pokrycia dachowego, 

– wykonanie instalacji odgromowej, 

– wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

W tym epokowym momencie funkcjonowania naszej szkoły uczestniczyli także: pan Marcin Brambor – wicestarosta nowotomyski, pan Łukasz Frański – dyrektor Zespołu Szkół nr 1 oraz pan Leszek Konieczny – inspektor nadzoru budowlanego. 

Tak zaawanasowane działania uczynią z przestrzeni szkolnej nie tylko niezwykle nowoczesne środowisko nauki i pracy, ale także jedno z najpiękniejszych miejsc na terenie naszego miasta, w którym organizowane będą uroczystości szkolne oraz okolicznościowe imprezy kulturalne.