18. marca w naszej szkole odbędzie się Dzień Krwiodawcy i Dzień Dawcy Szpiku we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu oraz fundacją DKMS #komórkomania.
Koordynatorzy akcji pani Aneta Kaczmarek i pan Mateusz Wojcieszak przeprowadzili wykład informacyjny dla uczniów najstarszych klas. To ważne, żeby uświadamiać młodzież, jak mogą pomóc innym, oddając swoją krew czy deklarując chęć oddania szpiku.

Akcja skierowana jest do pełnoletnich uczniów oraz do nauczycieli naszej szkoły. Krwiobus będzie stać na boisku Staszica (obowiązują zapisy). Rejestracja na potencjalnego dawcę szpiku w bazie fundacji DKMS przeprowadzana będzie na parterze w budynku Staszica i Kopernika.

Zapraszamy!

Aneta Kaczmarek i Mateusz Wojcieszak