Rozpoczęcie nowego roku szkolnego – 2019/2020 w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu stało się faktem.

Dziś o godzinie 9.00 (po Mszy św., jaka odbyła się w intencji uczniów i nauczycieli w parafii Najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocy) liczne, bo złożone z 92 osób, grono pedagogiczne oraz jeszcze liczniejsza, wypoczęta i pełna energii do pracy, społeczność uczniowska zgromadziły się na boisku szkolnym, aby uczestniczyć w wydarzeniu mającym charakter przełomowy. Uroczystość zbiegła się bowiem w czasie z chwilą powołania do życia nowego w swej strukturze zespołu, w skład którego wchodzą: Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica, Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, a także Branżowa Szkoła I stopnia nr 1. Zróżnicowane pod względem kierunków kształcenia i profili grupy młodzieży oraz skonsolidowana kadra pedagogów zwarły swe edukacyjne szyki, aby już wkrótce poszczycić się spektakularnymi – na skalę Wielkopolski i kraju – sukcesami. Świadomość wyzwań, jakie przed nimi stoją, podkreślana była tego dnia przez dyrektora nowo powołanego zespołu – pana Łukasza Frańskiego, który w swym przemówieniu wyznaczał określone cele, ale i dziękował wszystkim tym, którzy zdążyli dotychczas włożyć wiele wysiłku w proces przygotowań do nowego roku szkolnego. I tak ze szczególnym uznaniem pan dyrektor odniósł się do postawy pani Darii Bąkowskiej, która jako zastępca dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomyślu dołożyła wszelkich starań, aby połączenie szkół przebiegało w sposób sprawny i zgodny z opracowanym harmonogramem. Słowa podziękowania adresowane były również do pracowników administracji, którzy w okresie wakacyjnym z powodzeniem zmagali się z trudami natury prawnej i kadrowej. Swym zadaniom sprostała również dyrekcja szkoły, która zadbała o odpowiednią bazę lokalową i organizację pracy, dzięki którym młodzież Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu nie będzie musiała uczęszczać do szkoły na tzw. drugą zmianę. Co więcej, w murach budynków przy ulicy E. Sczanieckiej 1 i Tysiąclecia 6 czekają na młodych ludzi wyremontowane sale, „szatnie na medal” czy wyposażone w nowy sprzęt komputerowy pracownie. Z myślą o młodzieży zaprojektowana została nowa strona internetowa, a także logo.

Podsumowując całokształt podjętych działań, pan dyrektor motywował starsze roczniki do kontynuowania podjętej pracy dydaktycznej i wychowawczej w duchu odpowiedzialności i szlachetnie pojętej rywalizacji, z życzliwością witał także pierwszoklasistów, którym pogratulował wyboru szkoły oraz przedstawił wychowawców. Ci wraz z opiekunami klas programowo wyższych, tuż po części oficjalnej, zatroszczyli się o swych uczniów, których zapoznali z planami lekcyjnymi. Zgodnie z nimi już jutro cała społeczność uczniowska Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu będzie mogła wyruszyć na swe edukacyjne podboje.