Dnia 24 października br. w siedzibie NSZZ Solidarność Region Wielkopolska w Poznaniu miała miejsce uroczystość wręczenia medali Komisji Edukacji Narodowej. W imieniu Ministra Edukacji i Nauki medale wręczał Wielkopolski Kurator Oświaty Pan Robert Gaweł.

Wśród tegorocznych odznaczonych znalazł się nasz nauczyciel Pan Michał Jarosz, który całą swoją zawodową ścieżkę związał z nowotomyską placówką oświatową. Z wykształcenia jest nauczycielem religii. Jest osobą zaangażowaną w życie szkoły i nieustannie doskonalącą swój warsztat pracy poprzez ukończenie kolejnych studiów podyplomowych (dających uprawnienia do nauczania poszczególnych przedmiotów – wychowania do życia w rodzinie, edukacji dla bezpieczeństwa, historii i wiedzy o społeczeństwie) i kursów kwalifikacyjnych (m. in. z zarządzania oświatą).Przez wiele lat był członkiem komisji rekrutacyjnej, jest odpowiedzialny za układanie planu dyżurów międzylekcyjnych. Pełni funkcję protokolanta w czasie posiedzeń Rady Pedagogicznej, oraz opracowuje projekty uchwał Rady Pedagogicznej. Corocznie organizuje wyjazdy młodzieży na spotkanie młodych na polach lednickich, które na stałe wpisały się do kalendarza roku szkolnego. Zainicjował i doprowadził do założenia w szkole Szkolnego Koła Caritas, którego jest opiekunem. Prowadzi ono wieloraką działalność charytatywną. Jego zadaniem jest zaszczepienie w młodzieży ducha wrażliwości i otwartości na potrzeby innych. Był jednym z inicjatorów założenia związków zawodowych NSZZ „Solidarność” w Nowym Tomyślu. Od momentu powstania w 2011 r. Międzyzakładowej Organizacji NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Nowym Tomyślu, jest jej przewodniczącym, angażując się aktywnie i skutecznie w obronę praw pracowniczych. W kadencji 2014 – 2018 był radnym Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu, w której piastował funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i członka Komisji Oświaty. Ponadto jest członkiem Rady Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Region Wielkopolska w Poznaniu.

Bardzo się cieszymy, że jego praca na polu oświatowym i związkowym została uhonorowana tak zaszczytnym medalem Komisji Edukacji Narodowej i życzymy mu dalszych sukcesów w pracy zawodowej.