W związku z wprowadzeniem nowego przedmiotu historia i teraźniejszość do klas pierwszych zmianie uległa podstawa programowa do przedmiotu historia.
Poniżej przekazujemy informację, jaki podręcznik należy zakupić do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego i technikum:

Klasy: 1LO1, 1LO2, 1LO4, 1LO5, 1LO6, 1TE, 1TI, 1TM
Poznać przeszłość 1. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa podstawa programowa 2022. Numer dopuszczenia: 1150/1/2022
Autorzy: Pawlak Marcin, Szweda Adam

Klasa: 1LO3
Zrozumieć przeszłość 1. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Nowa podstawa programowa 2022. Numer dopuszczenia: 642/1/2022.
Autorzy: Kulesza Ryszard, Kowalewski Krzysztof