W roku szkolny 2023/2024 nasza szkoła została zakwalifikowana do projektu badawczo-ewaluacyjnego na skalę światową poprzez przygotowanie specjalistów szkolnych do diagnoz standaryzowanych. Polskę reprezentuje 560 placówek, z czego w samej Wielkopolsce zakwalifikowano 6 szkół ponadpodstawowych. Podczas ferii zimowych w ramach projektu z pomocy specjalistycznej (z zakresu psychiatrii i psychoterapii) skorzystało 79 osób, w tym rodzice oraz pełnoletni uczniowie. W najbliższym czasie specjaliści szkolni będą podnosić kompetencje w zakresie ochrony zdrowia psychicznego oraz udzielania wsparcia edukacyjno-specjalistycznego. Projekt jest realizowany przez Instytut Badań Edukacyjnych, Ministerstwo Edukacji i Nauki i UNICEF.

Dziękujemy za zaufanie i zaangażowanie w obszarach pomocowych.