Dnia 26 stycznia 2024r. uczniowie klas czwartych Liceum oraz piątych Technikum bawili się na tradycyjnej Studniówce.

Bal, zorganizowany przez rodziców we współpracy z dyrekcją oraz wychowawcami poszczególnych klas, zorganizowany został w Klimkowej Osadzie. Rozpoczął się występem szkolnego zespołu Kopernik Band, który podkreślając wyjątkowość chwili, wykonał kompozycję muzyczną z repertuaru Maryli Rodowicz pt. „Niech żyje bal”.

Część oficjalną – w roli konferansjerów – poprowadzili: Maja Skotarek oraz Mikołaj Śron. Przywitali oni wszystkich zgromadzonych, w sposób szczególny obecnego w gronie gości wicestarostę nowotomyskiego – pana Marcina Brambora (absolwenta szkoły, ale także przedstawiciela organu prowadzącego), dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu – pana Łukasza Frańskiego oraz przewodniczącą Rady Rodziców – panią Esterę Friedrich. Poproszeni o zabranie głosu goście zgodnie podkreślali zaangażowanie wielu podmiotów tworzących szkołę w proces edukacji, ale także solidarność w rozwijaniu bazy lokalowej, dzięki której uczniowie mogą kształcić się w warunkach na miarę XXI wieku. Dziękując za zaproszenie, życzyli również wszystkim uczniom doskonałej zabawy oraz wytrwałości w trakcie przygotowań do matury.

Tuż po przemówieniach młodzież – za pośrednictwem powszechnie znanej frazy – zaproszona została przez pana dyrektora do zatańczenia poloneza. Jego choreografię przygotowała pani Małgorzata Olczyk-Szumińska (nauczycielka wychowania fizycznego), którą uczniowie uhonorowali pięknym bukietem kwiatów. Wyrazy wdzięczności kierowane były także pod adresem wychowawców, dyrekcji, rodziców oraz organu prowadzącego – za stworzenie komfortowych oraz bezpiecznych warunków nauki, za opiekę i troskę każdego dnia, za pomoc w realizacji życiowych planów, a także serdeczność, życzliwość i wyrozumiałość. Im także wręczono kwiaty w ramach podziękowania.

Po części oficjalnej nastał czas kulturalnej, żywiołowej zabawy, dzięki której uczniowie mogli choć na chwilę zapomnieć o czekających ich w najbliższym czasie wyczerpujących, maturalnych obowiązkach.

Fot. Monika Ziętarska