Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu uprzejmie informuje, że zmieniona została godzina spotkania członków Rady Rodziców. Przewodniczący rodzicielskich rad klasowych proszeni są o przybycie do budynku szkoły przy ul. E. Sczanieckiej 1 dnia 10 września 2019r. (wtorek) o godzinie 18.00.