„Bajeczna Komisja Wyborcza” ogłasza wybory na najlepszy „Bajeczny Komiks” i najlepszą „Bajeczną Scenkę”

            Podczas tegorocznego Tygodnia Języków Obcych odbywającego się od 13.11.2023-17.11.2023  uczniowie naszej szkoły z wielkim zaangażowaniem realizowali przygotowane dla nich zadania. 

Ostatnim etapem, na który wszyscy czekają, jest podsumowanie tego czasu, a tym samym wybranie zwycięzców „Bajecznego Komiksu” oraz „Bajecznej Scenki”. Zespół Nauczycieli Języków Obcych postanowił zebrać „Komisję Wyborczą” w skład której wchodzić będą uczniowie naszej szkoły, włączając w ten etap także klasy maturalne oraz Zespół Nauczycieli Języków Obcych.

„Komisja Wyborcza” zbierze się w piątek 1 grudnia podczas 2, 3 i 4 lekcji w sali konferencyjnej, gdzie odbędzie się projekcja wszystkich dostarczonych „Bajecznych Scenek” oraz wystawa „Bajecznych Komiksów”.

            Aby dać szanse całym klasom na naradę już dziś umieszczamy na stronie szkoły zdjęcia „Bajecznych Komiksów” i linki do stworzonych przez Was „Bajecznych Scenek”. Załączamy także kryteria, wg. których komisja będzie dokonywać oceny.

https://zs1nt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/bpiotrowska_zs1nt_onmicrosoft_com/EnI66g3kjI5DsuCDf1eD1MkBZbuHpwO59ZgZOJL0if98Cg?e=OsWw0G

KWESTIONARIUSZ DO GŁOSOWANIA na „Bajeczny Komiks” 

NUMER KOMIKSU:

TYTUŁ BAJKI:

KRYTERIA OCENIANIAPUNKTACJA od 1 – 10
1. Zgodność treści komiksu z wylosowaną bajką 
2. Oryginalność interpretacji utworu 
3. Czytelność zamieszczonych treści 
4. Estetyka pracy 
5. Oryginalność używanych technik 

KWESTIONARIUSZ DO GŁOSOWANIA na „Bajeczną Scenkę”

KLASA:

TYTUŁ BAJKI:

KRYTERIA OCENIANIAPUNKTACJA od 1 – 10
1. Zgodność treści komiksu z wylosowaną bajką 
2. Oryginalność interpretacji utworu 
3. Walory artystyczne (muzyka, zespołowa gra aktorska, umiejętności wykorzystania środków wyrazu: śpiew, ruch sceniczny, pantomima, taniec) 
4. Atrakcyjność scenografii