Aktualności

Przełomowa inwestycja w historii Zespołu Szkół nr 1 – przypieczętowana!

01 lipca 2021r. to niezwykle radosny dzień dla społeczności Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu. To właśnie dziś złożone zostały podpisy pod umową, której efektem będzie realizacja projektu pn. „Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego”. Powiat nowotomyski reprezentowany przez pana Marka Nyćkowiaka, Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu, nawiązał w ramach podpisanego dokumentu współpracę z firmą Constructo, której przedstawicielem z ramienia Zarządu był pan Tomasz Kwiatkowski. Firma ta zobowiązała się do 30 kwietnia 2022r. wykonać roboty budowlane obejmujące: 

– wydzielenie przeciwpożarowe przebudowywanej części budynku, 

– przebudowę sal lekcyjnych przy halach warsztatowych, 

– wymianę instalacji elektrycznej, sieci strukturalnej i oświetlenia, 

– wymianę posadzek, 

– montaż sufitów podwieszanych, 

– remont pokrycia dachowego, 

– wykonanie instalacji odgromowej, 

– wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

W tym epokowym momencie funkcjonowania naszej szkoły uczestniczyli także: pan Marcin Brambor – wicestarosta nowotomyski, pan Łukasz Frański – dyrektor Zespołu Szkół nr 1 oraz pan Leszek Konieczny – inspektor nadzoru budowlanego. 

Tak zaawanasowane działania uczynią z przestrzeni szkolnej nie tylko niezwykle nowoczesne środowisko nauki i pracy, ale także jedno z najpiękniejszych miejsc na terenie naszego miasta, w którym organizowane będą uroczystości szkolne oraz okolicznościowe imprezy kulturalne.  

Czytaj więcej
Aktualności

Drodzy Absolwenci!

Świadectwa dojrzałości będą wydawane 5 lipca 2021 r. od godz. 14.00 w budynku szkoły przy ul. E. Sczanieckiej 1. Świadectwo może odebrać absolwent osobiście lub inna osoba posiadająca pisemne upoważnienie.

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu

Czytaj więcej
Aktualności

Sukces ekonomistów w konkursie : „Nasz pomysł na ochronę środowiska” VI edycja – Dbam o środowisko

W marcu nasza szkoła wzięła udział w konkursie organizowanym przez  Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu pod nazwą „Nasz pomysł na ochronę środowiska” VI edycja – Dbam o środowisko

Celem konkursu była edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr występujących w otaczającym nas świecie.

Konkurs polegał na przygotowaniu przez trzyosobowy zespół uczniów pochodzących z jednej szkoły kalendarza na rok 2022 propagującego zachowania proekologiczne przyczyniające się do ochrony środowiska na terenie Województwa Wielkopolskiego.

W naszej szkole kalendarz przygotowali: Aleksandra Patan, Paulina Kaczmarek oraz Łukasz Połka z klasy IV technikum ekonomicznego (wychowawca – pani Elżbieta Kondrat). Wykazali się oni pomysłowością oraz ogromnym zaangażowaniem.

23 czerwca odbyła się uroczysta gala w wersji on-line,  podczas której uczniowie naszej szkoły otrzymali I wyróżnienie oraz nagrody rzeczowe – tablety dla każdego z uczestników i  nagrodę finansową dla szkoły w wysokości 2 500 złotych.

GRATULUJEMY!!!

Czytaj więcej
Aktualności

Nasz Zespół w finale ogólnopolskiego konkursu “Zostań ekonomistą”

Dnia 28 maja 2021 r. odbył się II etap Ogólnopolskiego Konkursu Zostań Ekonomistą, organizowanego przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 
Spośród 65 zespołów, które brały udział w konkursie, do II etapu Konkursu przeszło 10 zespołów, w tym jeden z naszej szkoły w składzie: Roksana Matuszewska (2TEg) i Adrian Grześkowiak (3Ti) pod opieką p. Anny Nyćkowiak. 

Nasi reprezentanci przeprowadzili badanie wśród młodych ludzi z powiatu nowotomyskiego i na jego podstawie napisali esej pt.”Młode pokolenie a konsumpcjonizm”, a następnie przedstawili wybrany temat przed komisją konkursową podczas finału w formie online. 

25 czerwca 2021 roku Dyrektor Zespołu Szkół Nr w Nowym Tomyślu wręczył Roksanie i Adrianowi dyplom wyróżnienia, certyfikaty laureatów konkursu ogólnopolskiego i zaświadczenia uprawniające do przyjęcia na studia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

Laureatom gratulujemy sukcesu, a Was zachęcamy do udziału w przyszłorocznej edycji konkursu. 

Czytaj więcej
Aktualności

Koniec roku szkolnego – komunikat

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu informuje, że oficjalne zakończenie nauki w roku szkolnym 2020/21 nastąpi 25 czerwca 2021r. o godzinie 9.00.

Zostanie ono poprzedzone Mszą św., która odprawiona zostanie o godzinie 8.00 w kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Nowym Tomyślu.

Po Mszy uroczystość zakończenia – ze względu na aktualne zasady, ograniczenia oraz zalecenia wynikające z wciąż trwającej pandemii – będzie miała skromniejszy niż w latach ubiegłych charakter i ograniczona zostanie do spotkań z wychowawcami, którzy w wyznaczonych przez dyrekcję salach lekcyjnych dokonają aktu wręczenia świadectw.

W związku z powyższym młodzież oraz nauczyciele proszeni są o bezwzględne zachowanie zasad bezpieczeństwa i respektowanie ustalonego harmonogramu dotyczącego przydziału sal.

Budynek przy ul. Tysiąclecia 6

L.p.KlasaSalaWychowawca
1I L17Lmgr Szymon Łamaszewski
2I L24Lmgr Anna Nyćkowiak
3I L324Lmgr Anna Neugebauer- Kotlarska
4I L49Lmgr Szymon Jandy
5II L1g32Lmgr Piotr Jarczewski
6II L2g14Lmgr Dominika Wichtowska- Błoch
7II L3g16Lmgr Ewa Lipiecka-Bugaj
8II L4g20Lmgr Justyna Skrzypek 
9II L5g35Lmgr Joanna Uramowska
10II L1p36Lmgr Mateusz Wojcieszak
11II L2p27Lmgr Katarzyna Mrozik-Stefańska
12II L3p29Lmgr Rafał Korzeniewski
13II L4p33Lmgr Magdalena Miś-Herbeć 
14II L5p23Lmgr Grzegorz Mokrzycki

Budynek przy ul E. Sczanieckiej

L.p.KlasaSalaWychowawca
1I BsW19mgr Anita Czajka Mądrzak
2I TE29mgr Justyna Szofer-Andrzejewska
31TI6mgr Paweł Stieler
41TMW20mgr Jacek Pieprzyk
5II BsgW22mgr Aneta Kaczmarek
6II TEg7mgr Justyna Ratajczak
7II TIg31w/z mgr Zenon Lach
8II TMgW5mgr Leszek Chróst
9II TEpW10mgr Monika Stasik
10II TIp27mgr Michał Jarosz
11II BspPT2mgr Wojciech Skrzypek
12III Bs32mgr Emanuela Grychta
13III TEW21mgr Beata Koga
14III TIW17mgr Agata Sadowska
15III TM33mgr Arleta Skiba

Czytaj więcej
Aktualności

Młodzież Zespołu Szkół nr 1 już niebawem będzie miała nowoczesne warunki do uprawiania lekkiej atletyki

Dnia 22 czerwca 2021r. w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu Dyrektor, pan Łukasz Frański, podpisał umowę z panem Jarosławem Stefańskim, Prezesem Zarządu firmy Mardo Sport Sp. z o.o., na zadanie pn.: „Budowa infrastruktury lekkoatletycznej na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Tomyślu”. W spotkaniu wzięli udział również pan Marcin Brambor, Wicestarosta Nowotomyski oraz pan Jacek Pieprzyk, Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia, Sportu, Kultury i Polityki Społecznej Rady Powiatu Nowotomyskiego. 

W ramach zadania planuje się budowę 4-torowej bieżni lekkoatletycznej prostej o długości 127 m, skoczni do skoku w dal i trójskoku, skoczni do skoku wzwyż oraz rzutni do pchnięcia kulą. Całkowita wartość zadania wynosi 469 752,28 zł. Projekt dofinansowany zostanie ze środków budżetu samorządu Województwa Wielkopolskiego, w ramach tzw. „Programu lekkoatletycznego” w kwocie 80 000,00 zł. Pozostałe środki stanowić będą wkład własny powiatu nowotomyskiego. Celem projektu jest stworzenie warunków do uprawiania dyscyplin lekkoatletycznych oraz ich rozwoju na terenie powiatu nowotomyskiego. 

Firma Mardo Sport Sp. z o.o. ma 3 miesiące na wykonanie zadania od dnia podpisania umowy. Zatem bieżnia powinna zostać oddana do użytku najpóźniej 22 września br., jednakże mamy nadzieję, że już od 1 września uczniowie będą mogli z niej korzystać podczas konkurencji biegowych i lekkoatletycznych na wychowaniu fizycznym.

Czytaj więcej
Aktualności

Sukcesy Patrycji Górnej… Powód do dumy!

Na przekór okolicznościom dnia codziennego nasi uczniowie konsekwentnie udowadniają, że ciężka praca popłaca. Prawidłowość tego przysłowia swoją postawą wykazuje Patrycja Górna, która odnosi kolejne sukcesy w podnoszeniu ciężarów. Uczennica – znajdująca się w znakomitej formie – po sukcesie w Mistrzostwach Polski Młodzików sięgnęła po kolejne trofeum. Tym razem przyszła kolej na zdobycie brązowego medalu w Mistrzostwach Krajowego Zrzeszenia LZS Juniorek i Juniorów do 15 i 17 lat, które zorganizowano w Siedlcach.

Gratulujemy, Patrycjo! I trzymamy kciuki…

Czytaj więcej
Aktualności

Zarządzenie

Szanowni Państwo,
informujemy, że dzień 4 czerwca 2021 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu.
Sekretariat w tym dniu będzie nieczynny.
(Zarządzenie nr 4/2021 Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu z dnia 13 kwietnia 2021 r.)

Czytaj więcej
Aktualności

Liga Sprawiedliwości – konkurs

Od początku kwietnia br. uczniowie klasy 2 liceum o profilu prawniczym: Franciszek Rolla, Jakub Grynia i Jakub Hercog, tworząc zespół, rywalizowali ze szkołami z całej Polski w konkursie „Liga Sprawiedliwości”, organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach edukacji prawnej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. 
Celem Konkursu było zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie edukacji prawnej, kształtowanie ich postaw obywatelskich i zaangażowania w życie społeczne, a także aktywizacja młodzieży w zakresie edukacji prawnej na poziomie lokalnym.

Zadaniem uczestników było rozwiązywanie zadań z zakresu prawa w różnorodnej formie co tydzień przez 10 kolejnych tygodni. 
Po ponad miesiącu zmagań i ambitnej walki nasz zespół kończy rywalizację na 42 miejscu spośród szkół z całej Polski. Do kolejnego etapu zabrakło nam około 8 punktów, ale trzeba przyznać, że była to niesamowita przygoda z prawem przez 6 tygodni. Oprócz zdobytych punktów w poszczególnych rozgrywkach nasi uczniowie mogli przede wszystkim poczuć się jak prawdziwi prawnicy i rozwinąć niezbędne w tym zawodzie umiejętności analityczne, logicznego myślenia, poszukiwania informacji i wiele innych. 

Wyróżnienie i wielkie gratulacje należą się chłopakom z klasy 2l3p za ich zaangażowanie, ogrom wykonanej pracy i bardzo merytoryczne odpowiedzi do każdego z zadań. 

Jeżeli jesteście ciekawi, na czym polegały zmagania zespołu, poniżej przedstawiamy link do strony konkursu:


Liga Sprawiedliwości » Szkoły ponadpodstaowe (xn--ligasprawiedliwoci-mod.pl)

Czytaj więcej
Aktualności

Ekonomiści aktywni i ambitni pomimo pandemii

Chcieliśmy przedstawić wam Natalię Macioszek z klasy 3 technikum ekonomicznego, która nie próżnowała w czasie ostatnich miesięcy nauki zdalnej. Nasza ekonomistka nie tylko wzięła udział w konkursie Milion na Bank zajmując 1 miejsce w Wielkopolsce i 8 miejsce w Polsce, ale także dotarła do finału VI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo – Menedżerskich, zapewniając sobie zwolnienie z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Warto zaznaczyć, że OWiUHM składa się z 3 etapów: szkolnego, okręgowego i centralnego, a więc długą drogę musiała pokonać Natalia do swojego sukcesu. Tematem przewodnim w tym roku był „Kryzys jako zjawisko ekonomiczne w teorii i praktyce gospodarowania”. 16 lutego 2021r uczniowie klas drugich i trzeciej technikum ekonomicznego wzięli udział w szkolnych eliminacjach, w wyniku których 10 naszych ekonomistek dostało się do II etapu. Nasz szkoła tradycyjnie była gospodarzem eliminacji okręgowych, które odbyły się 11 marca 2021r. Za ich organizację odpowiadała p. Elżbieta Kondrat przy współpracy z p. Anną Nyćkowiak.
Gościliśmy uczestników z Zielonej Góry, Gorzowa Wielkopolskiego i Nowej Soli. Uczestnicy w ciągu 75 minut musieli rozwiązać test pisemny z pytaniami otwartymi i zamkniętymi, sprawdzający wiadomości w zakresie tematu wiodącego i problematyki Olimpiady. 

Natalia przeszła do etapu centralnego, zdobywając tytuł Finalisty olimpiady.
23 kwietnia 2021 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie odbył się III etap olimpiady, do którego mogło zakwalifikować się tylko 60 osób z całej Polski. W roku szkolnym 2020/2021 zawody centralne były jednostopniowe i obejmowały: 

– część pisemną (test otwarty, zamknięty) w języku polskim i obcym (angielskim lub niemieckim),

– sprawdzian praktyczny z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego.

Serdecznie gratulujemy Natalii i życzymy kolejnych sukcesów, a Was zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji z przebiegu olimpiady! 

Czytaj więcej